ประกันสังคม ร่วมมือ รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประกันสังคม ร่วมมือ รพ.จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนโรคหัวใจและหลอดเลือด

Knowledge 0

โรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นสาเหตุลำดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกจำนวนมาก การเข้าถึงวิธีรักษาและแนวทางที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวภายใต้โครงการ “รักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ”

ประกันสังคม จับมือ รพ. จุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนโรคหัวใจและหลอดเลือด

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพด้านการบริการสาธารณสุข และสุขภาพของผู้ประกันตน

ทั้งเรื่องการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานและความเท่าเทียมกัน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหมด 24,216,177 คน

ดังนั้นทางกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประกันตนให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล แรงงานในระบบจึงมั่นใจได้เลยว่าหากเมื่อใดที่เกิดการเจ็บป่วยจะดูแลอย่างดีที่สุด

ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสูงถึง 20,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน นำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันนับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้นถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถทำงานได้ตามปกติเช่นเดิม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านวิธีตรวจรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ การผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน ด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

มากไปกว่านั้นยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในเอเชีย และนวัตกรรมสุขภาพต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพของการดูแลรักษาให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดอัตราการเสียชีวิต

จากเหตุผลทั้งหมดนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “รักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจของคนไทย

ผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทำ 7 หัตถการ ประกอบด้วย

1. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)

2. การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (CAG + PCI)

3. การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA)

4. การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto)

5. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร Permanent Pace Maker

6. การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD)

7. การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP(D) ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการดังกล่าวเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินใด ๆ ทั้งสิ้น

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Hotline : 064-205-3970

CRA Contact Center : 1118

จะมีแพทย์หัวใจรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประกันสังคม

ที่มา: ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน