สถิติประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงาน สปส. ย้ำ! นายจ้างแจ้งผ่านระบบ E-Compensate ได้เลย

สถิติประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงาน สปส. ย้ำ! นายจ้างแจ้งผ่านระบบ E-Compensate ได้เลย

Knowledge 0

เรื่องของการพบเจอกับอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอันตราย หรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ถือเป็นผลเสียต่อทั้งตัวลูกจ้างที่ต้องพักรักษา ขาดรายได้ ไปจนถึงบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต ขณะที่นายจ้างเองก็ต้องขาดคนทำงาน มีความยุ่งยากในด้านบริหารจัดการ ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการเก็บสถิติผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วย พร้อมยืนยันนายจ้างสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ E-Compensate ทันที

ประกันสังคมเผยสถิติลูกจ้างประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงาน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานวินิจฉัยเกี่ยวกับการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 7,090 ราย

ซึ่งผลการวินิจฉัยพบว่า เป็นกรณีไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจำนวน 187 ราย และกรณีมีสิทธิได้รับเงินทดแทน จำนวน 6,903 ราย แบ่งออกเป็น

  • หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จำนวน 4,851 ราย
  • หยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 1,997 ราย
  • เสียชีวิต จำนวน 51 ราย
  • สูญเสียอวัยวะ จำนวน 4 ราย

ย้ำชัดเจน! นายจ้างแจ้งปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย-เจ็บป่วยจากการทำงานได้ทันที

ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการแจ้งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างนั้น ขอให้นายจ้างดำเนินการแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate) ที่สำนักงานฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดานายจ้างสำหรับแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผ่านระบบ Web Application

มากไปกว่านั้นยังถือเป็นวิธีอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาล และใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

จากแนวทางดังกล่าวนับเป็นวิธีลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคม แค่เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ SSO E-Service สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน