หาเหตุผล “จ้างพนักงานใหม่” แต่ทำไมพนักงานเก่ามักลาออก

หาเหตุผล “จ้างพนักงานใหม่” แต่ทำไมพนักงานเก่ามักลาออก

Knowledge 0

ในฐานะของผู้บริหารองค์กร การบริหารพนักงานใหม่และเก่าให้เหมาะสมถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจ โดยเฉพาะกรณีที่กำลังวางแผนจ้างพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานเก่า นั่นอาจหมายถึงการเสียคนที่มีศักยภาพขององค์กรเพียงเพราะไม่ได้ปรึกษาหรือพิจารณาให้โอกาสพวกเขาเพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรเสียก่อน

แปลกแต่จริง อายุงานเฉลี่ย 5 ปี มักลาออกจากองค์กร

จากสถิติการลาออกของพนักงานส่วนมากมักเป็นคนที่มีอายุงานเฉลี่ยราว 5 ปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในใบลาออกก็มักระบุเอาไว้ 3 ประการหลัก ได้แก่ เปลี่ยนอาชีพไปทำธุรกิจส่วนตัว ได้งานที่ใหม่ และลาออกเพื่อศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามหากว่ากันตามหลักแล้วมันคงไม่ใช่เหตุผลแท้จริงเท่าใดนัก

ด้วยเหตุนี้หากผู้บริหารเองคาดหวังจะได้เหตุผลแท้จริงจากพนักงานที่ลาออกจึงควรรู้ก่อนว่าพนักงานคนนั้นมีใครเป็นเพื่อสนิทในองค์กรที่พวกเขามักปรับทุกข์กันอยู่ตลอด หรือถ้าอยากให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้นฝ่าย HR ควรมีคนที่สามารถเข้าถึงพนักงานโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกอึดอัด หรือเข้ามาเพื่อสืบค้นข้อมูลแล้วนำไปรายงานต่อเบื้องบน

ความน่าเสียดายคือ พนักงานที่มีอายุงานเฉลี่ย 5 ปี แล้วลาออกจากบริษัทมักทำให้องค์กรขาดบุคลากรชั้นดีที่พร้อมสานงานต่อ ลดความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นลงและจำเป็นต้องจ้างพนักงานใหม่เข้ามาแทนที่ โดยช่วงแรกคนเก่าที่ยังอยู่ก็ต้องคอยสอนงาน ทำให้เสียทั้งเวลาที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น ไปจนถึงเสียต้นทุนในการจ้างพนักงานตำแหน่งเดียวกัน 2 คน ในช่วงเดือนสุดท้าย

ทำความเข้าใจปัญหาแท้จริงขององค์กรจนทำให้พนักงานเก่าต้องลาออก

หากเจาะลึกลงไปถึงเหตุผลว่าทำไมพนักงานเก่าจึงตัดสินใจลาออกจากองค์กร โดยไม่นับเหตุผลคลาสสิกที่ตามที่ระบุไว้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

หลัก ๆ แล้วพนักงานเก่าจำนวนมากมักถูกมองว่าตนเองไม่ได้รับการใส่ใจอย่างที่ควรเป็น เวลาจะตั้งหัวหน้า ผู้บริหารฝ่าย หรือตำแหน่งใดที่ดูมีอำนาจมักเลือก “จ้างพนักงานใหม่” เข้ามา แทนที่จะเลือกพนักงานของตนที่มีประสบการณ์ในองค์กรมากกว่า จึงเป็นเรื่องปกติที่ใครต่างก็รู้สึกน้อยใจ พยายามทำงานอย่างเต็มศักยภาพแต่กลายเป็นคนอื่นได้รับตำแหน่งที่ดูมีหน้ามีตามากกว่าไปแทน หากองค์กรมีการวางแผนอย่างถูกต้อง ค้นพบปัญหาให้เจอทั้ง 3 ระดับ ได้แก่

  • ปัญหาต้องแก้ไข มีนโยบายชัดเจนในการดูแลพนักงานเก่าและการจ้างพนักงานใหม่
  • ปัญหาเชิงป้องกัน แสดงความจริงใจและทำตามแนวทางเพื่อดูแลพนักงานที่มีคุณภาพในองค์กร
  • ปัญหาเพื่อการพัฒนา วางแผนเพื่อให้พนักงานทำงานเกินกว่าอายุงานเฉลี่ย 5 ปี

สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานเก่าที่ทำงานอยู่พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพ ขณะที่การจ้างพนักงานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหาย ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ครบครัน