อยาก “บริหารองค์กร” ให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการดูแลพนักงาน

อยาก “บริหารองค์กร” ให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มจากการดูแลพนักงาน

Knowledge 0

ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อทำธุรกิจย่อมคาดหวังถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญหากต้องการ “บริหารองค์กร” ให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มต้นจากการดูแลพนักงานตามความเหมาะสม เพราะอย่าลืมว่าพวกเขาถือเป็นฟันเฟืองหลักในการพาธุรกิจเดินหน้าอย่างมั่นคง เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ คำถามคือควรใส่ใจหรือดูแลแบบไหนดี ลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลย

บริหารองค์กรที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นตามเหมาะสม

เข้าใจดีว่าทุกองค์กรย่อมมีกฎระเบียบเป็นของตนเอง แต่บ่อยครั้งก็ต้องพยายามสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสมด้วยเช่นกัน อาทิ พนักงานขายอาจไม่ต้องเข้างานเป็นเวลาเพราะการนัดลูกค้าไม่แน่นอน หากพนักงานมีเหตุฉุกเฉินต้องพูดคุยและให้สวัสดิการลาตามสมควร ไม่ใช่หักเงินเพียงอย่างเดียว ฯลฯ

ให้โอกาสกับคนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ

การให้โอกาสคนถือเป็นเรื่องที่ควรทำ ยิ่งถ้าคุณมองเห็นใครในองค์กรที่พอจะมีแวว สามารถผลักดันสู่ตำแหน่งหรือสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม นั่นเท่ากับช่วยสร้างการเติบโตและเขาจะรู้สึกได้ถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ อยากอยู่เป็นส่วนหนึ่งไปอีกนาน คงไม่มีใครชอบอยู่แล้วหากตนเองเก่งแต่ยังคงย่ำอยู่กับที่ ตำแหน่งเดิม เงินเดือนปรับนิดหน่อย

บริหารองค์กรให้มีคุณภาพต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

ต่อให้บริษัทคุณมีคนเก่งมากแค่ไหนแต่ขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีความสำเร็จก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้นหากคาดหวังแนวทางบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณภาพต้องเริ่มจากรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายภายในองค์กรของตนเอง รวมถึงกลุ่มผู้บริหารด้วย เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่กดดัน พร้อมทุ่มเทให้กับงานเพื่อผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้

ผลตอบแทนและรายได้คืออีกปัจจัยสำคัญ

พนักงานทุกคนย่อมคาดหวังเรื่องผลตอบแทน เงินเดือน เป็นเรื่องปกติ ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่า องค์กรไม่ได้ต้องให้เงินเดือนเยอะ ๆ กับพนักงาน แต่ประเมินตามความเหมาะสมทั้งเรื่องผลงานที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัท การทุ่มเทกับหน้าที่ของตนเอง ฯลฯ รวมถึงต้องกล้าจ่ายแบบตรง ๆ ไม่อ้อมค้อมในเรื่องของผลตอบแทน เช่น มีโบนัส เบี้ยเลี้ยง โอที หรือการสัมมนาเพื่อสร้างความผ่อนคลาย เสมือนซื้อใจพนักงานไปในตัวก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นัก

ต้องบอกว่าการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพแต่ละฝ่ายและทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเริ่มต้นอย่างง่ายมากที่สุดคือ ดูแลพนักงานของตนเองให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด เพราะถ้าพนักงานพร้อมทุ่มเทให้กับองค์กร การเดินหน้าต่อยอดตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม องค์กรย่อมมีโอกาสเติบโตและพัฒนาแบบไม่หยุดยั้ง