Payroll Outsource

ทำเงินเดือน รับทำเงินเดือน

สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า
ลดงานได้จริง

Line ID : 0647177140

Mobile 064-717-7140

เชี่ยวชาญ

ประสบการณ์สายตรง ผ่านงานในองค์กรเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถให้คำปรึกษา ประสานงาน ประมวลผล ตรวจสอบ จบงานได้ทุกงวด

ข้อมูลแม่นยำ

ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องการจ่ายเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนการประสานงานการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ราคาถูก

กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ให้บริการด้วยราคาที่คุ้มค่า ตัดปัญหาพนักงานเก่าลาออกหรือขาดความชำนาญการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ

ประหยัดเวลา

ลูกค้ามีเวลามากขึ้น ทำงานอื่นที่สำคัญกว่าได้มากขึ้น ลดเวลาในการจัดเตรียม ประมวลผล ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลเพื่อใช้งานในลำดับถัดไป

Why us?

ประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลโดยตรงมากกว่า 15 ปี มีทีมงานพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามเงื่อนไขขององค์กร หน่วยงานราชการ และความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

รับทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรอง ตามความต้องการ
บันทึกข้อมูลภาษี
โปรแกรม RdPrep
โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลภาษี

Things we do best 

คำนวนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา รายได้อื่น ๆ พร้อมรายการหักที่เกิดขึ้นทุกงวดการจ่าย คำนวณภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคาร เจ้าหน้าที่กองทุน ช่วยลดภาระงานลูกค้า

Payroll Outsource

Fast and Secure

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกประมวลผลและส่งกลับให้ผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น ทางเราเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนการดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูล หากมีรายการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สามารถดำเนินการด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ทันทุกรอบการจ่ายค่าแรงและการนำส่งเงินให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินชำระหนี้กรมบังคับคดี เงินชำระกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

Homegrown for Payroll Outsource

จากประสบการณ์ของทีมงานในการบริหารค่าตอบแทนและงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทำให้เรามีองค์ความรู้ในงานอย่างครอบคลุมจนสามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่คอยพัฒนาและปรับปรุงระบบให้รองรับความต้องการใหม่ ๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ

PayslipPayroll System 1รายงาน เงินเดือน

ช่วยลดงานได้จริง

HR Serve

ข้อมูลถูกต้อง แม่นยำ

HR SERVE

คุ้มค่า คุ้มราคา

HR SERVE

ข่าวและบทความ

ข่าวและบทความที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับการรับทำเงินเดือน ความรู้ภาษี ความรู้และข่าวสารประกันสังคมล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2567 (update 12/12/2023)

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ที่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลในปี 2567 เตรียมยื่นเรื่องผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค.นี้ กำหนดการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่[…]

Read more
0

ประกันสังคมแจกของขวัญปีใหม่ 2566 “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย ทำให้ทางด้านของกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2566 กับผู้ประกันตน ลูกจ้าง นายจ้าง ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด[…]

Read more
0

สังเกตยังไง? สิ่งที่กำลังบอกว่านี่คือ ประกาศรับสมัครงาน “ปลอม”!

เมื่อเงินคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตให้สามารถเดินไปข้างหน้าต่อในสังคมยุคปัจจุบัน การมีงานทำจึงเสมือนเกราะป้องกันให้มั่นใจว่าอย่างน้อยตนเองและครอบครัวยังคงอยู่ได้ แต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับคนว่างงานและกำลังมองหางานทำนั่นคือ ประกาศรับสมัครงาน “ปลอม!” ซึ่งจุดประสงค์ของคนกลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าหลอกลวง แล้วคุณจะสังเกตอย่างไรให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อ? มาเช็กลิสต์กัน วิธีสังเกตประกาศรับสมัครงานปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด 1. ไม่สามารถค้นหาข้อมูลบริษัทได้เลย ทุกวันนี้ไม่ว่าจะต้องการข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตก็มีบอกเอาไว้ครบถ้วน หากเจอประกาศรับสมัครงานที่ไหนก็ตาม สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือนำชื่อบริษัทนั้น ๆ ไปลองเช็กว่าอยู่ที่ไหน ลักษณะงานเป็นอย่างไร อย่างน้อยที่สุดบรรดาเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจก็ต้องมีชื่ออยู่ แต่ถ้าเช็กเท่าไหร่ก็ไม่มี แถมประกาศก็ไม่บอกที่อยู่ สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นของปลอม 2. ภาษาในการเชิญชวนไม่น่าเชื่อถือ แม้ยุคนี้หลายองค์กรที่บริหารโดยคนรุ่นใหม่มักมีการใช้ประกาศเชิญชวนที่ทันสมัย ภาษาวัยรุ่น ไม่ค่อยเป็นทางการ แต่ส่วนมากการรับสมัครเหล่านั้นมักอยู่ในหมวดงานด้านสื่อและบันเทิง แต่ถ้าเป็นบริษัทในแวดวงอื่น พื้นฐานการเขียนประกาศรับสมัครต้องใช้คำพูดทางการหรือกึ่งทางการ[…]

Read more
0