About Payroll Outsourcing

บริการ รับทำเงินเดือน ราคาถูก จ้างทำเงินเดือน ดีกว่าอย่างไร

     ขั้นตอนการทำเงินเดือนหรือการทำเงินเดือนเป็นงานที่ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และประสบการณ์ของผู้จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างมาก บางกิจการมีพนักงานหลายประเภท เช่น พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานเข้ากะ บางกิจการมีเงินได้นอกเหนือจากค่าแรงเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง บางกิจการอาจมีการคำนวณเวลาทำงาน (Time Attendance) เพื่อนำมาหักเงินได้ด้วย จากนั้นจึงจะนำไปคำนวณเงินได้ ภาษี ประกันสังคม เงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำส่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นำส่งเงินหักชำระกรมบังคับคดี เช่น บัตรเครคิดค้างชำระ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า กว่าจะได้ตัวเลขเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินได้เงินหักต่าง ๆ นั้น ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน อีกทั้งยังต้องติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อนำส่งข้อมูลหรือตอบข้อซักถามประจำปีอีกหลายรายการ จะดีกว่าไหมหากมีผู้ช่วยรับทำเงินเดือนครบวงจรเพื่อแบ่งเบาภาระงานทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ (Full Service Payroll Outsource) ตามกำหนดการทุกรอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน

Payroll Outsource Pros and Cons

ข้อดีของการใช้บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Service)

• ลดความผิดพลาดในการทำเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินหักขาด ลา มาสาย ที่ซับซ้อนและมีข้อมูลจำนวนมาก
• ไม่ต้องซื้อโปรแกรมเงินเดือน ไม่ต้องเสียค่าต่อสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมรายปี
• ไม่ต้องจ้างพนักงานฝ่ายบุคคลหลายตำแหน่ง ลดปัญหาการบริหารจัดการพนักงานในหน่วยงานจัดทำเงินเดือน
• ลดปัญหาพนักงานเก่าลาออก พนักงานทำงานไม่ต่อเนื่อง
• แก้ปัญหาเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรั่วไหล ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับค่าตอบแทนภายในองค์กร
• ลดปัญหาการคำนวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคมซับซ้อน
• ลดเวลาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และติดตามข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่ปรับเปลี่ยน

 

ขั้นตอนการทำเงินเดือน (Payroll Process Workflow)

ขั้นตอนการทำเงินเดือน

 

ยินดีให้บริการรับทำเงินเดือนราคาถูก ตอบโจทย์ความต้องการของกิจการ ยินดีให้คำปรึกษาในการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน

     ในปัจจุบัน “บริการรับทำเงินเดือน” (Payroll Outsourcing Service) เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก การเลือกบริษัทรับทำเงินเดือนจึงควรตรวจสอบข้อมูล เปรียบเทียบขอขเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่ายแฝง ตลอดจนประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจจากผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนอย่างถี่ถ้วน นอกจากความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำเงินเดือนแล้ว ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์และความรู้ในพระราชบัญญัตคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่มีปัญหาภายหลัง ทางบริษัท เอชอาร์ เวิร์ค จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานบุคคลและงานบริหารค่าตอบแทนมากว่า 15 ปี ทีมงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในการให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing System) โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น เชื่อมโยงข้อมูลระบบ Time Attendance / Finger Scan, เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบัญชี, เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Employee Self-service, ระบบลาออนไลน์, ระบบเบิกสวัสดิการ เป็นต้น พร้อมให้บริการกับลูกค้าที่สนใจในราคาที่คุ้มค่า มั่นใจได้ว่าบริการรับทำเงินเดือนจะตอบโจทย์ความต้องการและช่วยลดงานได้จริง


Line หรือโทร 0647177140

 
HR Work Line QR Code
สแกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์

• ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
• วางแผนโครงสร้างเงินเดือน
• จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
• ตรวจสอบข้อมูล เงินได้ เงินหัก ภาษี ประกันสังคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง