บริษัทให้ทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุดเลยได้หรือไม่

บริษัทให้ทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุดเลยได้หรือไม่

Knowledge 0

ทำงานทุกวัน
 

ถาม : บริษัทให้ทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุดเลยได้หรือไม่

ตอบ : พรบ. คุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วันครับ เช่น ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าเพื่อสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน นายจ้างควรจัดให้ลูกจ้างควรได้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิในวันต่อ ๆ ไปครับ