ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ภายในสิ้นปี กับ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ภายในสิ้นปี กับ รพ. ที่เข้าร่วมโครงการ

Knowledge 0

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่คนในวัยทำงานควรต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของตนเองมีปัญหาใดหรือไม่ กรณีพบเจอจะได้ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงอื่นภายหลัง ซึ่งในอดีตหลายคนมักเข้าใจว่าจะตรวจสุขภาพประจำปีแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทว่าล่าสุดทางด้านสำนักงานประกันสังคมก็แจ้งข่าวดีกับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี “ฟรี” ก่อนสิ้นปี 2565 เข้าไปใช้บริการกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของทางประกันสังคมได้เลย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคกับผู้ประกันตนว่า ทางด้านสำนักงานประกันสังคม มีส่วนในการขับเคลื่อนตามหลักนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหล่าผู้ใช้แรงงาน และคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี มากไปกว่านั้นยังยินดีสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามรรถเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี “ฟรี” จำนวน 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม

นี่จึงเป็นอีกทางเลือกดี ๆ ของผู้ประกันตน พร้อมสร้างความสะดวกในการตรวจสุขภาพให้ง่ายกว่าเดิม เป้าหมายสำคัญคือการเช็กร่างกายเพื่อสังเกตถึงปัจจัยเสี่ยงของโรค รู้วิธีป้องกัน ซึ่งกรณีพบความผิดปกติใด ๆ ก็ตามผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตน ซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2565 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนมาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำ “ก่อนสิ้นปี 2565” นี้ ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน