ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อยากย้าย รพ. ปี 2566 ยื่นเรื่องได้ 4 ช่องทางเลย

ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อยากย้าย รพ. ปี 2566 ยื่นเรื่องได้ 4 ช่องทางเลย

Knowledge 0

ปกติแล้วในแต่ละปีผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมจะสามารถยื่นเรื่องเพื่อทำการย้ายโรงพยาบาลที่ตนเองได้รับสิทธิอยู่ ซึ่งปี 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 36 หากมีความประสงค์ต้องการย้ายโรงพยาบาลประจำในการรักษาตนเอง สามารถยื่นเรื่องได้ผ่าน 4 ช่องทาง เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี อาจด้วยเหตุจำเป็นต่าง ๆ ทั้งการไม่ได้รับความสะดวกในระหว่างไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ทำงานแห่งใหม่

ให้สามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สำคัญสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน 4 ช่องทางคือ

  • ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
  • ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th  
  • ทำรายการผ่าน Application SSO Connect
  • ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai

เมื่อทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมเพิ่มเติมอีก

ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้างตนเองโดยตรง หรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงสายด่วน 1506

มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงาน พักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว สถานพยาบาลนั้นต้องมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ในกรณีมีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง ขณะผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

ทั้งนี้ทางด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ตามปกติ

กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th, Application SSO Connect, โทรสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, ติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง, สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ, เครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย และ Add เพื่อน Line @ssothai

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่มา: ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน