เทคนิดลดหย่อนภาษีเงินได้

เทคนิดลดหย่อนภาษีเงินได้

Knowledge 0

อยากจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกลง มีเทคนิคดี ๆ มาฝากกันแล้ว


ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ภาษีที่ต้องทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด. 90 / 91 เมื่อยื่นเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการการจ่ายภาษีตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตามในแต่ละปีเองทางภาครัฐก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้เสียภาษีน้อยลง อย่างค่าลดหย่อนปี 2564 ล่าสุดที่เพิ่มขึ้นมาคือ มาตรการช้อปดีมีคืน แต่ถ้าต้องการรู้ว่าพื้นฐานในแต่ละปีที่จะช่วยให้จ่ายเงินตรงนี้ถูกลงมีอะไรบ้าง มีเทคนิคมาฝากกัน

Personal Tax
Personal Tax Deduction Tips (image by Steve Buissinne from Pixabay)


เทคนิคง่าย ๆ ในการจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกลง

 1. ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
  การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพไม่ใช่มีข้อดีแค่เรื่องของหลักประกันในกรณีเกิดการเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การจ่ายภาษีเงินได้ของทุกคนลดลงด้วย ตามกฎหมายปกติ ประกันชีวิตจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนประกันสุขภาพจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกับประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท (ยกเว้นค่าลดหย่อนปี 2564 ที่เพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพให้ไม่เกิน 25,000 บาท) เป็นเทคนิคดี ๆ ที่แนะนำอันดับแรกเลย
 2. การซื้อกองทุนตามที่รัฐบาลกำหนด
  ในแต่ละปีจะมีประเภทกองทุนที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้เพื่อใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษี ดังนั้นหากคุณเป็นนักลงทุนอยู่แล้วและมองว่าปีนี้น่าจะต้องเสียภาษีเงินได้สูง การซื้อกองทุนตามที่รัฐบาลกำหนดก็ถือเป็นอีกทางเลือกดี ๆ ที่จะช่วยลดหย่อนให้จ่ายภาษีได้ถูกลง
 3. การทำประกันสุขภาพให้กับบิดา / มารดา
  ข้อนี้เหมาะสำหรับคนที่พ่อแม่ไม่มีรายได้ หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท สามารถนำเอาเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งย้ำว่าต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเท่านั้น จัดเป็นอีกเทคนิคดี ๆ ที่นอกจากได้ลดภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายแล้ว พ่อแม่ยังได้ความคุ้มครองด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 4. บริจาคเงินให้กับการศึกษา การกีฬา โรงพยาบาลของรัฐ
  วิธีสุดท้ายที่อยากแนะนำคือ ใช้การบริจาคเงินให้กับหน่วยงานการศึกษา การกีฬา โรงพยาบาลของรัฐ หรือการพัฒนาสังคมที่มีข้อกำหนดว่าจะได้หักค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้น 2 เท่า จากเงินที่บริจาคไป ทั้งนี้สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรว่ามีหน่วยงานไหนที่เข้าข่ายบ้าง เป็นอีกวิธีดี ๆ ที่ไม่ใช่แค่ทำให้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกลง แต่ยังช่วยทำบุญให้กับผู้ขาดแคลนอีกด้วย

ทั้ง 4 เทคนิคนี้เป็นวิธีดี ๆ ที่จะทำให้ทุกคนลดค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีได้จริง แต่ย้ำว่านี่ไม่ใช่วิธีหลีกเลี่ยงภาษีเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนดให้ในเรื่องค่าลดหย่อน และที่สำคัญผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องทำการยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ